marktonderzoek.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
.

Google
 
Wat wil jij leren?
 
 

 

 

SpaarBron.nl
 

Berekening steekproefgrootte

Steekproefgrootte
Een belangrijke vraag die studenten mij regelmatig stellen. Hoeveel respondenten moet ik hebben? Dat hangt van een aantal factoren af: 

·        Grootte van de populatie
·        Betrouwbaarheid
·        Nauwkeurigheid of foutmarge
·        Budget
·        Tijd in verhouding tot de bereikbaarheid van de doelgroep
 
Je kunt onderscheid maken tussen een steekproef uit een eindigde populatie en uit een oneindigende populatie.

De formule voor een steekproef waarbij de populatie eindig is;

n>= N x z² x p(1-p) 

        z² x p(1-p) + (N-1) x F²

De formule voor een steekproef waarbij de populatie oneindig is;

n>=              z² x p(1-p) 

                           F²

De uitkomst van bovengenoemde berekening geeft dus aan hoeveel respondenten je minimaal terug moet hebben..

Hierbij is:

n =       het aantal benodigde respondenten. Altijd naar boven afronden
 z =       de standaardafwijking bij een bepaald betrouwbaarheids%. Dus 1,96 bij 95% betrouwbaarheid. Deze wordt bijna altijd gebruikt. Zie voor andere getallen de boeken statistiek.
 N =      de grootte van de populatie
 p =       de kans dat iemand een bepaald antwoord geeft (in de meeste gevallen 50%)
 f =        de foutmarge vaak wordt hierbij 3%, 5% of 7%.
Een goede link waar je het aantal enquêtes kan berekenen is: http://www.journalinks.be/steekproef/
 
Op deze site kan je ook terugrekenen. Dus hoe groot is de betrouwbaarheid bij een bepaald aantal verkregen respondenten.

Na berekening weet je hoeveel respondenten je nodig hebt. Je dient wel te bepalen of daar budget voor is om die respondenten te krijgen. Dit is grotendeels afhankelijk van de onderzoeksmethode. Bij een enquête per post ben je namelijk meer geld kwijt dan dat je als student de enquêtes persoonlijk afneemt.

Daarnaast is het van belang om te bepalen is mijn populatie wel bereikbaar. Als de populatie moeilijk bereikbaar is dan kost dat meer tijd om het aantal benodigde respondenten binnen te krijgen.
 
 Op deze momenten kan het zinvol zijn om het aantal benodigde respondenten terug te brengen. Wel dient er een herberekening van de betrouwbaarheid en de foutmarge plaats te vinden. Dus reken vanuit het aantal respondenten hoe groot de betrouwbaarheid en de foutmarge is.
 
PS: een win-win is als je je aanmeld bij de spaarprogramma's die je hiernaast ziet. Zo kan ik de site up-to-date houden..... Klikken op de advertenties is ook goed voor mijn portemonee....

Reacties

Pagina123
op 18-01-2012 21:43
Beste Frank,
Voor mijn scriptie ben ik bezig met een steekproef en ik kom ergens niet uit. Ik heb een gecorrigeerde minimale steekproefomvang van 99 (populatie = 132, betrouwbaarheidspercentage = 95% en foutmarge = 5%). 50 respondenten heb ik gekregen. Hoe bereken ik nu de nieuwe betrouwbaarheid en nauwkeurigheid? Is hier ook een formule voor in plaats van het rekenmodel op de website? Zodat ik goed kan aantonen?
 
Groetjes,
Cindy
sandra op 05-03-2012 12:25
Beste Frank,
 
Ik heb een vraagje voor mijn afstudeeronderzoek.
Het bedrijf heeft 1000 klanten in het klantenbestand
De steekproef met 5% foutmarge en 95% betrouwbaarheid komt uit op 278.
Betekent dit dat ik 278 respondenten moet krijgen voor de enquete.
Aan hoeveel klanten moet ik de enquete versturen om een respons van 278 te krijgen?
 
Groetjes,
Sandra
marktonderzoek op 05-03-2012 18:05
Beste Sandra,
 
dat hangt af van de verwachtte responspercentage. Heeft het bedrijf wel eens vaker een enquete verstuurd? Dan zou je kunnen kijken welk responspercentage ze in het verleden hebben behaald.
Hethangt ook af van de belangrijkheid van de enquete voor de doelgroep. Normaal mag je met 5 - 10% respons blij zijn. Ik zou daarom alle klantende enquete versturen. Dat is wel kostbaar als je het via de post doet.
Daarom zou ik het via e-mail versturen en digitaal laten invullen.
 
Frank Sturrus
Tenada op 12-03-2012 15:45
Beste Frank,
 
Voor mijn afstudeeronderzoek heb ik een onderzoeksgroep die moeilijk benaderbaar is. Kan ik door middel van interviews én enquetes de betrouwbaarheid en representativiteit vergroten en wordt daardoor de steekproefgrootte kleiner? bijvoorbeeld als ik 10 diepte interviews ga houden, hoeveel enquetes moet ik dan afnemen om de totale onderzoeksresultaten representatief te maken?
 
Hopelijk is de vraag duidelijk.
Bedankt alvast voor reactie.
 
Mvg, Tenada
marktonderzoek op 12-03-2012 19:33
Hoi Tenada,
 
interviews en enquetes hebben andere doelen. Een enquete doe je omdat je van meerdere mensen hetzelfde wilt weten en daar iets over kan zeggen in de zin van: 80% vindt dit en zoveel % vindt dat.
Bij een interview wil je juist de achtergronden weten, waarom mensen iets vinden en wat hun begweegredenen zijn.
Die twee kan je niet bij elkaar tellen voor de betroubaarheid en de representativiteit. Voor kwalitatief onderzoek ben je ook minder bezig met betrouwbaarheid als kwaliteitseis, maar transparantie. Eigenlijk moet ik zeggen: de betrouwbaarheid bij een kwalitatief onderzoek zit hem veel meer in de transparantie hoe je tot een uitspraak gekomen bent.
 
Representativiteit is de afspiegeling van je steeproef tov je populatie. Dus je wil graag de verdeling van je populatie (man/vrouw, afdelingen, functies, leeftijden) terug laten komen in je onderzoek. Dat is ook meer een eis bij kwantitatief onderzoek en is iets minder streng bij een kwantitatief onderzoek.
 
Dus ik kan niet echt een antwoord geven op je vraag omdat dat antwoord er eigenlijk niet is. Er is geen rekensommetje daarvoor omdat de doelen anders zijn.
Lars op 14-03-2012 16:19
Beste meneer Sturrus, Ik heb een vraag met betrekking tot een steekproefopzet. Voor een opdrachtgever schrijf in en scriptie waarbij ik een enquête houd. Ik heb een populatie van 800 mensen. De opdrachtgever heeft mijn verteld dat ik uit deze populatie een paar mensen niet mag benaderen omdat het kennis zijn van haar. De overige mensen ga ik via een systematische steekproef benaderen. Kan ik het nu nog officieel een a-selecte steekproef noemen? Bij voorbaat dank. mvgr, Lars
Lars op 14-03-2012 16:21
Beste meneer Sturrus,
Ik heb een vraag met betrekking tot een steekproefopzet. Voor een opdrachtgever schrijf in en scriptie waarbij ik een enquête houd. Ik heb een populatie van 800 mensen. De opdrachtgever heeft mijn verteld dat ik uit deze populatie een paar mensen niet mag benaderen omdat het kennis zijn van haar. De overige mensen ga ik via een systematische steekproef benaderen. Kan ik het nu nog officieel een a-selecte steekproef noemen?

Bij voorbaat dank.

mvgr, Lars
sandra op 19-03-2012 17:30
Hallo,
 
Ikheb onlangs een enquete verstuurd aan alle klanten van mijn afstudeerbedrijf. Dit waren er 500. Ik heb tot nu toe 47 reacties terug. Mijn vraag is wanneer is dit antwoord representatief. ALs ik een steekproef calculator invul dan moet ik 278 reacties krijgen?
Alvast bedankt.
 
Groetjes,
Sandra
Frank Sturrus op 19-03-2012 20:32
Beste Lars en Sandra,
 
Lars: het is niet meer een geheel a-selecte steekproef. Na correctie van de populatie is dat het wel. Wat het belangrijkste is om helder te beschrijven welk stappen je neemt en de randvoorwaarden van de opdrachtgever. Het is niet zo dat je onderzoek daarmee in het water valt. Gewoon goed beschrijven en dan is het prima.
 
Sandra: als ik het bereken kom ik op 218 respondenten. Representatief wil zeggen dat de steekproef een goed afspiegeling moet zijn van je populatie. Hoe groter je steekproef hoe beter dat is en hoe meer je dat kan bereiken. De calculator rekent uit wat de betrouwbaarheid is. Heeft je onderzoek een betrouwbaarheid van 95%als je er 47 hebt? Dus komt er in 95% van de keren dat je dat onderzoek op dezelfde manier uitvoert hetzelfde uit. Bij 47 niet, bij 218 wel.
Nu kun je wat spelen met de getallen. Dus de betrouwbaarheid zet je op 68% of je zet de foutmarge op een hoger percentage. Dat moet je dan wel beschrijven. De opdrachtgever kan dan wel zeggen: ik heb niet zo veel aan dit onderzoek en het is meer een indicatie dan een betrouwbare uitspraak. Dat is jammer.
Probeer alternatieven: ga bellen, herinnering, geef een ipad weg......
 
Succes
 
Frank
Linda op 27-03-2012 11:03
Hallo,
 
Voor mijn afstudeeronderzoek ga ik een lezersonderzoek houden van een woningkrant die door 6 verschillende corporaties wordt gemaakt.
 
corporatie 1:2.600 huurders
corporatie 2: 3.896 huurders
corporatie 3: 6.129 huurders
corporatie 4:205 huurders
corporatie 5: 1.952 huurders
corporatie 6: 4.068 huurders
Totaal18.850 huurders
Mijn vraag is hoeveel enquetes moet ik versturen zodat het een representatief onderzoek is. Via de volgende website heb ik mijn berekening gemaakt: http://www.wisfaq.nl/top.htm?url=http://www.journalinks.be/steekproef/. Als ik een foutenmarge van 5%, betrouwbaarheidsniveau van 99% en een verspreiding van 560% invul kom ik op het volgende uit.
 
corporatie 1:529
corporatie 2: 568
corporatie 3: 599
corporatie 4:157
corporatie 5: 496
corporatie 6:571
Totaal2920
 
Is dit het aantal enquetes dat ik moet versturen??? Of ben ik iets over het hoofd vergeten?? Hoeveel respons kan ik verwachten?
 
 
Groetjes,
 
Renate
 
 
 
 
 
op 27-03-2012 12:49
Beste Frank,
 
Ik ben bezig met mijn afstudeeropdracht maar loop vast bij het vaststellen van de hoeveelheid respondenten die ik nodig heb. De opdrachtgever is niet bekend met de populatie die weet ik dus ook niet. Als ik alles standaard invul dan betekent dat dus dat ik 377 respondenten moet krijgen voor mijn online enquete. Aangezien ik nog geen database heb van klanten waar ik mijn online enquete naar toe kan sturenen ik alle contactpersonennog moet gaan zoeken lijkt deze377 respondenten erg veel. Is het niet handiger om een selecte steekproef tenemen? En hoeveel respondenten zou ik dan moeten hebben?Alvast bedankt.
 
Mvg, Kish
Frank Sturrus op 27-03-2012 22:35
Beste Renate,
 
je maakt de goede berekeningen! De uitkomst van je berekening is het aantal mensen wat de enquete naar je terugstuurd, je respons. Je moet je allereerst de vraag stellen waarom je voor 99% kiest ipv de gebruikelijke 95%. Het kan een eis zijn van de opdrachtgever.
 
Dat heeft tot gevolg dat je echt veel enquetes terug moet hebben. Kijkend naar een responspercentage van bijv 10% moet je dus moet je alle mensen mailen of een brief versturen... 10% van 18.850 is maar 1885 terwijl je er 29200 nodg hebt. Dus dat gaat hem niet worden en het kost erg veel geld als je het met een brief doet.
Je kunt er ook voor kiezen om te kijken naar het totaal 18850 als populatie en dan heb je er 641 nodig bij een betrouwbaarheid van 99%. Je kan dan wel zorgen dat de verhouding tussen de populatie en de verscchillende groepen laten terugkomen in je steekproef. Dat kan door een stop te zetten als je van een bepalde groep genoeg hebt. Je kan ook in SPSS een correctie doen.
 
Welke budget heeft de opdrachtgever over? Wat is haalbaar....? Dat is een belangrijke randvoorwaarde...
 
Frank
Frank Sturrus op 27-03-2012 22:42
Beste Kish,
 
welke steekproeftrekkingsmethode je kiest zegt niets over de hoeveelheid respondenten die je moet hebben. De berekening is de berekening. Die is juist. Dus kies je ook een selecte steekproef dan selecteer je 377 specifieke mensen.
Maar als je opdrachtgever geen klantenbestand heeft en dus je bestand niet zo kan mailen, moet je een andere manier vinden om de doelgroep te bereiken. Waar is je populatie te bereiken?
 
Frank
 
 
 
op 04-04-2012 15:10
Beste Frank,
 
Bedankt voor je reactie! Om terug te komen op je vraag; mijn popultaite/doelgroep zijn alle bedrijven/ondernemingen die zaken doen met bedrijven uit de promotionele producten branche. Kortom, ieder bedrijf die prmotionele producten, zoals relatiegeschenken etc. inzet voor hun marketing. Ik ben nu verder gegaan met mijn onderzoek en heb gekozen voor een aselecte steekproef met een steekproefmarge van 10% populatie van 20000 betrouwbaarheidsniveau van 95% en een spreiding van 50%. Ik kom uit op een steekproefgroote van 96. Ik weet dat mijn steekproefmarge erg veel is wat de resultaat minder nauwkeurig maakt maar gezien de tijd en middelen die ik heb is dit het beste wat ik ervan kan maken. Aangezien ik deze 96 respondenten moet hebben voor een uitspraak op basis van de bovenstaande gegevens zou ik 96 x 3 = 288 vragenlijsten moeten uitsturen. Klopt dit aangezien ik ergens heb gelezen dat er meestal 1/3 van je vragenlijst ingevuld terugkrijgt? Alvast bedankt.
 
Mvg, Kish
Frank Sturrus op 04-04-2012 18:04
Beste Kish,
 
die 1/3 hangt sterk samen met de verbinding van de groep die je aanschrijft met het onderwerp. Vinden ze het leuk en belangrijk, dan kun je die misschein halen. Anders is 5 a 10% reeeler.
 
Jou keuze van 10% marge is een keuze obv geld en tijd. Prima. Zorg dat je de keuze en gevolgen hiervan goed verwoord in je onderzoeksrapport.
 
Frank
Frank op 05-04-2012 07:48
Beste Frank,
 
Ik heb een totale populatie van 100. Van deze 100 willen er al 27 niet mee werken. Ik heb nu 41 respondenten. In totaal kan ik er maximaal 73 bereiken, maar ik moet er dan nog 36 terugbellen. Als ik de foutmarge verhoog, hoef ik minder respondenten te hebben. Wat betekent dit dan precies voor m'n onderzoek? Is het mogelijk om een hogere foutmarge te hanteren bij een populatie van slechts 100?
 
Frank
Frank Sturrus op 05-04-2012 10:22
Hoi Frank,
 
Ik neem aan dat het gaat om een kwantitatief onderzoek en niet een kwalitatief onderzoek, waarin je veel meer op de achtergronden van antwoorden ingaat...
 
Het gevolg van 10% foutmarge is dat je uitkomsten minder betrouwbaar zijn en dat er getwijfeld kan worden aan de uitkomsten van je onderzoek. De uitkomsten zijn dan minder hard. Om dat te voorkomen zou ik gewoon een zo hoog mogelijke respons halen wat kan binnen tijd en geld.
Anders moet je met je opdrachtgever afstemmen of hij hetd daar mee eens is.
 
 
Frank
Frank op 05-04-2012 10:36
Ja het gaat om kwantitatief onderzoek.Ik hoop er nog zoveel mogelijk te bereiken al wordt dat nog best moeilijk.
 
Bedankt voor je reactie.
 
Frank
Renate op 03-05-2012 09:05
Beste Frank, Ik heb mijn enquête naar 2.920 mensen verstuurd. Met een foutmarge van 5% en betrouwbaarheid van 99% (dit is een eis van de opdrachtgever). Inmiddels heb ik een respons van 341 enquêtes. Hoeveel respons moet ik hebben voor een representatief onderzoek? Is daar een berekening voor? Of is het al goed als ik 10% van 2.920 neem? Groetjes, Renate
op 03-05-2012 12:40
Beste Renate,
 
de eerste vraag is of die 2920 ook je hele populatie is. Als dat meer is dan is de hele populatie je uitgangspunt. Als dat die 2920 is dan is dat je uitgangspunt.
Op www.journalinks.be/steekproef kun je berekenen hoe groot je respons moet zijn. Je komt dan uit bij een populatie van 2920 op 340 respondenten. Je hebt dus genoeg voor een betrouwbare steekproef. Dat zegt nog niets over de representativiteit. Die heeft te maken hoe de verdeling van de populatie terug te zien is in steekproef. Dus stel dat je populatie een verdeling heeft van 60% vrouwen en 40% mannen, dan ga je bij je respondenten ook kijken of je een verdeling hebt die daar aan gelijk is. Als dat zo is kun je aangeven dat je representatief bent op die onderverdeling. Dat kan je ook doen bij leeftijd, opleidingsniveau, etc.
Marit op 09-05-2012 12:45
Beste Frank,
 
Voor mijn scriptie heb ik een enquete afgenomen onder 74 personen, hiervan heb ik 60 respondenten. Een percentage van 81% wat ik zelf er hoog vond. Als ik de nauwkeurigheid wil berekenen met een betrouwbaarheid van 95%, een foutmarge van 5% en 50%spreiding kom ik op een vereistesteekproefgroottevan 63 uit. Iets boven mijn repsons. Wanneer ik de foutmarge verschuif naar 6% kom ik op een vereistesteekproefgroottevan 59 uit, wat in mijn geval beter zou zijn.
 
Maar is dit geen probleem om de foutmarge iets te verschuifen? Om hem precies op 60 te krijgen moet het eigenlijk 5,..% zijn maar dit kan niet in de formule. Ik heb het idee dat de respons zo helemaal niet hoog lijkt. Kan je me verder helpen?
 
op 12-05-2012 15:43
Beste Frank,
 
Ik ben ook bezig met mijn afstudeeronderzoek en ik ben op zoek naar de standaardafwijking bij 80%, mijn steekproef ziet er als volgt uit:
 
n>= 145 x …. ² x 0,5(1-0,5)
…..² x 0,5 (1-0,5) + (145-1) x 0,07%² 
 

Wat is dan mijn z?

 

Groetjes Melissa

Frank Sturrus op 12-05-2012 17:19
Hoi Marit, ik neem aan dat die 74 ook je populatie is. Anders moet je uitgaan van een hoger aantal, namelijk je populatie. Het is geen probleem dat je de foutmarge wat verschuift naar 6%. Als je dat maar goed verwoord in je hoofdstuk verantwoording onderzoeksmethode. Gebruik dan gewoon 6% ipv 5....anders creëer je toch iets van schijnnauwkeurigheid. Succes
Claire Silva op 14-05-2012 12:21
Hallo Allemaal,
 
Ik begrijp er niets van? Ik doe een onderzoek onder bezoekers van een event. Dat zijn 200 mensen, en ze zijn allemaal gemaild. Daarvan hebben 64 mensen gereageerd, dat is 32%. Ik wil in kaart brengen wie deze bezoekers zijn(demografisch etc) Hoe doe ik de berekening? Wat betekend foutmarge? Is mijn onderzoek nu valide en betrouwbaar? 200 is dus eigenlijk de gehele populatie. Ik heb nu 3 boeken openliggen en 4 websites. Maar ik kom er gewoon niet uit? Zou iemand mij kunnen helpen?
Vriendelijke groet, Claire
Gregor Rehana op 17-05-2012 15:44
Beste mensen,
ik ben bezig met een bekendhheidsonderzoek, ik heb een populatie van 195000en wil daaruit een steekproef trekken, als ik de formule probeer met een z van 95%, een p van 50% en een f van 5% dan kom ik op een aantal van 319. dit aantal lijkt zo weinig, is het wel goed berekend?
gaarne uw reactie
Frank Sturrus op 17-05-2012 21:23
Hallo, @gregor: via de link op deze pagina kom ik op 384. Dat is op zich niet veel in verhouding tot je populatie, maar het klopt wel. @claire: Als je invult op de website hoeveel je er moet hebben van de 200 (dat is inderdaad je populatie) kom je 132 benodigde respondenten (mensen die de enquete in vullen.) Je hebt er nu 64 heb je een foutmarge van ruim 10%. Je vult op de site onderin bij steekproefgrootte 64 in en ziet dan de foutmarge. Dat wil zeggen dat je onderzoek niet zo betrouwbaar is en dat het slim is dat om nog een herinnering te sturen. Kom je niet aan die 132 zul je het er mee moeten doen en duidelijk vermelden wat je foutmarge is. Ik verwijs naar www.journalinks.be/steekproef ....
Lies op 05-06-2012 17:44
Dag,
 
Een gekke vraag, niet met betrekking tot berekeningen.
Ik loop namelijk vast bij wat ik als populatie moet gebruiken.
 
Ik doe een onderzoek voor een regionale radio zender en wil er achterkomen wat de doelgroep van deze zender is, of deze overeenkomt met de daadwerkelijke luisteraars, wat hun luister gedrag is en wat zij van bepaalde veranderingen vinden.
 
Is mijn populatie, waarop het aantal respondenten is gebasseerd, dan het gemiddeld aantal luisteraars van de zenders. of is het het inwoneraantal van de regio?
 
Ik hoop op een reactie! alvast bedankt!
 
Groetjes!
Frank Sturrus op 05-06-2012 21:47
Een leuke en goede vraag want er zit nogal verschil in deze aantallen. Uiteindelijk zal het voor het aantal benodigde respondenten niet zoveel schelen, maar wel voor je benadering van mensen. Want je populatie moet wel te vinden en te bereiken zijn. Je populatie is de groep mensen onder wie je onderzoek wil doen. Dus van welke groep je iets wilt weten. Bijvoorbeeld ik wil van alle inwoners weten wat ze van een winkel vinden, niet alleen de klanten maar ook de niet-klanten. Zo kan je bepalen wat ze er van vinden. In jou geval is die wat lastig te halen uit je tekst. De doelgroep is namelijk vaak geformuleerd door het station zelf. Bijv. alle inwoners van een regio die belangstelling hebben voor regionaal nieuws. De luisteraars kan breder of minder breed zijn. Radio 538 heeft weer een andere doelgroep. Dus formuleer voor jezelf of met de opdrachtgever van wie je in het algemeen antwoord op je vraag wil hebben: de luisteraar, de doelgroep of alle inwoners in de regio. Als je weet van wie je het antwoord wil hebben is daarmee ook je populatie duidelijk. Dit heeft niet alleen gevolg voor je steekproefgrootte, maar vooral voor je onderzoeksmethode. Bij de eerst doe je het via een oproep op het radiostation en op de website. Bij de tweede doe je dat door in dorpen te gaan vragen of ze belangstelling hebben voor regionaal nieuws (is dus een selectie vraag). Bij de derde ga je ook naar de dorpen en vraag je iedereen wat ze er van vinden.
Lies op 05-06-2012 21:50
Hoi!
Dank Dank Dank voor deze snelle en duidelijke reactie!
Ik ga voor de hele provincie, aangezien er (naar mijn idee) een verschil zit tussen doelgroep en daadwerkelijke luisteraars.
 
Super, dank!
 
Fabian op 12-06-2012 11:52
Beste lezer Ik heb een in mijn onderzoeksplan een steekproef berekend Foutmarge = 7% Betrouwbaarheid = 90% Populatie is: +/- 10.000 Spreiding 50% Dit komt neer op 137. Nu blijkt dat ik gedurende mijn onderzoek 210 enquêtes verkregen heb. Mag ik nu ook terugrekenen en dan zeggen dat ik met 95% betrouwbaarheid iets kan zeggen over de gehele populatie maar dat er een foutmarge is van 6.7%? Of mag deze manier van terugrekenen niet Alvast heel erg bedankt Groet
Stan op 12-06-2012 19:54
Hoi, voor mijn scriptie wil ik de behoefte van studenten onderzoeken. Ik stel bepaalde website-functies voor ( die ik heb geanalyseerd en ben tegengekomen in mijn voorgaande onderzoek die momenteel of ontbreken of anders zijn) en geef hen de mogelijk om aan te geven of ze er wel of niet behoefte aan hebben. Mijn doel is om aan te geven hoe belangrijk studenten bepaalde "features" vinden, zodat ik mijn opdrachtgever advies kan geven over zaken die het zo snel mogelijk moet implementeren a.d..h.v de response en de (geschatte) kosten. Dit vereist uiteraard een vervolgonderzoek. Ik heb een digitale enquête verstuurd aan +-1500 studenten van mijn school. De populatie ( het aantal studenten in Nederland) is uiteraard tientallen malen hoger. Als ik bv 100,000 invul in de formule heb ik bij een betrouwbaarheid van 95% en een foutmarge van 5% 323 response nodig. Echter als ik 1500 invul, het aantal dat ik heb gemailed, heb ik er 266 nodig. Van de 1500 die ik heb gemailed hebben 121 mensen het inmiddels volledig ingevuld. Een response van +- 8%. Voor studenten lijkt me dit niet heel slecht. Alleen vraag ik me af of ik in mijn scriptie nou moet aangeven of mijn populatie 1500 is of de alle studenten in Nederland, en hoe ik het beste kan verwoorden dat het puur een indicatie moet geven over welke zaken er als eerste moeten worden verbeterd/toegevoegd. Bedankt!
Nicole op 18-06-2012 16:21
Hoi,
 
Voor mijn afstudeeronderzoek ga ik een klanttevredenheidsonderzoek doen onder de zakelijke relaties van het bedrijf in de afgelopen 3 jaar.
Dit komt neer op een totaal aantal relaties van 394 (operationele populatie).
Als ik dit invul in de calculator met een betrouwbaarheidspercentage van 95% en foutmarge van 5% kom ik uit op 195 respondenten. Dit is bijna 50% van de totale populatie.
 
Ik vind het minumum aantal best hoog. Ik denk namelijk dat de response niet zó hoog zal zijn.
 
Hoe kan ik dit bijstellen zonder de betrouwbaarheid te verminderen? en hoe kom ik erachter hoeveel personen van die 394 ik moet benaderen om als nog aaneen reeël minimum aantal respondenten te komen.
 
Alvast bedankt!
Frank Sturrus op 18-06-2012 18:56
Hoi Nicole, het is inderdaad best veel, maar je kunt dat niet veranderen als je dezelfde basisgetallen aanhoudt. Je kunt wat spelen met de foutmarge, maar ja ook dat zorgt voor een minder betrouwbaar beeld. In jou situatie zou ik ook al die 394 mensen benaderen om zo hoog mogelijk uit te komen. Normaal gesproken reken je met een te verwachtte responspercentage maar 50% is al redelijk hoog. De knop waar je aan kan draaien is de onderzoeksmethode. Een schriftelijke vragenlijst kent veelal een lagere respons dan een telefonische vragenlijst. Maar ook de digitale vragenlijst scoort wat hoger. Dus kijk welke manier van enqueteren het beste past om een zo hoog mogelijke respons te krijgen.
Pauline van Roekel op 26-06-2012 22:31
Hoi,
 
Onderdeel van mijn scriptie is een digitale enquete onder medewerkers van een organisatie. De organisatie bestaat uit ongeveer 330 medewerkers. Nu heb ik berekend dat ik voor een betrouwbaarheid van 95% van 178 ingevulde enquetes nodig heb. Ik vind dat persoonlijk erg hoog. Het komt neer op meer dan de helft van alle werknemers. Is dat niet een erg hoge respons om te verwachten van interne medewerkers?
 
Groet, Pauline
Frank Sturrus op 26-06-2012 22:39
Je kan het wel hoog vinden, maar dat is nu eenmaal de werking van een formule. Wat je kunt doen is aan je betrouwbaarheid iets veranderen, maar of je opdrachtgever daar blij mee is?
Ara op 11-07-2012 04:04
Beste Frank, 
 
Kunt u mij aub helpen met de omvang van mijn steekproefgrootte, want ik kom er echt niet meer uit. Het probleem is dat ik niet weet wat ik moet invullen bij de 'populatie.' Ik doe een onderzoek voor een evenementenbureau en  mijn enquete is gericht op de bezoekers van de feesten die dit bureau organiseert. Dit evenementenbureau heeft een eigen Facebook-pagina met 603 leden. Ik heb via deze pagina de mensen benaderd voor mijn enquete, omdat mijn begeleider mij verteld heeft dat de meeste leden van deze Facebook-pagina wel eens een feest van hen bezocht hebben. Van deze 603 mensen, hebben er 101 mijn enquete ingevuld. Dus mijn vraag is nu of deze 603 mensen de populatie vormen. Ik twijfel echt hieraan, omdat de feesten van dit bureau voor iedereen zijn, alleen is het logisch dat niet heel Nederland dit bureau kent. M.a.w. bestaat de populatie in dit geval uit de mensen die een feest van dit evenementenbureau daadwerkelijk bezocht hebben of gewoon iedereen?

Alvast bedankt!
Frank Sturrus op 11-07-2012 15:06
Beste Ara,
 
Je twijfel is goed! Je populatie is de groep waar je een uitspraak over wilt doen. Je onderzoek richt zich op bezoekers van feesten, daar wil je een uitspraak over doen. Bijv 60% van de bezoekers van feesten zijn tevreden over de toegangscontrole... Je populatie is dan alle bezoekers van de feesten en niet die 603. De popultaie is waarschijnlijk zo groot dat je al snel op zo'n350 enquetes komt die je terug moet hebben. Kijk maar naar de link. Vul eens 20.000 in of 2.000. Dat verschil is niet zo groot.
 
Hoe kom je nu aan een goede steekproef: door bij verschillende feesten te gaan staan en daar je enquete af te nemen. Zorg dat je een goede spreiding hebt over de feesten zodat je representatief bent.
Ara op 11-07-2012 17:18
Beste Frank, 
 
Bedankt voor je reactie! Nu is alles veel duidelijker geworden. 
Ik heb even uitgerekend dat ik met een populatie van 2000 op een steekproefgrootte kom van 323. Ik heb 101 mensen bereikt met mijn enquete. Volgens die steekproefcalculator heb je met 101 mensen een betrouwbaarheidsniveau van 65.5%. Is deze 65.5% genoeg om uitspraken te doen over de populatie of moet ik dit gewoon met mijn begeleider overleggen en kijken wat hij ervan vindt?

Frank Sturrus op 11-07-2012 19:14
Inderdaad dat laatste. De vraag is of hij genoegen neemt met dit percentage. Anders moet je extra respondenten zoeken bij de feesten.
Jesse op 08-08-2012 11:05
Hee frank, Ik heb een enquête verstuurd naar zo'n 600 klanten die bekend zijn met het email adres. Ik heb echter totaal maar 134 reacties terug gekregen, is dit een betrouwbaar aantal, hoe kan ik dat verantwoorden? Jesse
Pagina123
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl